Minsinns funderinger

15. jan, 2020

Jeg vet at dette er noe som opptar mange. Skal man virkelig ta betalt for å bruke de evnene man har fått i fødselsgave? Noen mener til og med at om man tar betalt for healing så burde man miste evnene sine.

Hva er egentlig "evner"
Vi er alle født med en eller annen form for gave. Noe vi kan, noe vi har lettere for å lære. Det gjelder alle områder i livet, ikke bare healing eller klarsyn. Det gjelder musikalitet, kreatiivitet, språkevner, matematisk og logisk innsikt, maskinell interesse, bare for å nevne noe. Det vi er interesserte i er også noe som er lettere å lære, enn det vi ikke er interesserte i. Ingen reagerer på at et menneske som har en formuleringsevne satser på å bli forfatter for å leve av å selge bøker. Eller at en som er født med en logisk sans og tanker for kjemiske forbindelser utdanner seg til å bli bioingeniør. Eller at en som tidlig viser evner på å se hvordan maskiner og motorer fungerer velger seg et liv som maskinfører eller bilmekaniker.

Alt dette er forskjellilge evner som forskjellige mennesker er født med i forskjellig grad. Og ingen reagerer på at disse menneskene får bruke sine evner til å tjene til livets opphold. Hvorfor er det da så vanskelig å akseptere når det gjelder evner som klarsyn og healing?

Motsetninger innenfor det alternative
Jeg har også registrert at en del tilbyr sine klarsynte tjenester gratis, fordi det er evner som Gud har gitt dem - og som derfor ikke skal brukes med tanke på å tjene penger, sier dem. Blant resten er det også stadig vekk tilbud å finne, "bli-kjent"-samtaler, "januar-tilbud", "sommer-tilbud", "De første 3 minuttene gratis", og lignende. For meg er disse totale motsetninger. Der noen ønsker å bruke sine evner uten å tjene penger på det, er det andre som oppfordrer til å ringe til sterkt rabatterte priser for å skape et behov for å ringe tilbake igjen til ikke-rabatterte priser.

Gratis-gruppen
La oss i et tenkt øyeblikk, se for oss den første gruppen, den som tilbyr sine tjenester gratis, med en annen form for evner. Se for deg at vedkommende er en dyktig fiolinist. En som virkelig har musikalske evner til å bli fiolinist på høyt nivå. Vedkommende ønsker da å bruke disse evnene sine i jobb, og velger skaffe seg utdannelse som musiker. Hun velger videre å søke på jobb i orkester, og vil selvsagt bruke dette til å tjene til livets opphold. Hva da om det ikke var akseptert at hun skulle tjene penger på denne musikalske evnen sin? At hun skulle bruke sine evner til å reise rundt og fremføre sin musikk gratis for alle som ønsket å høre? Alle som får en vakker stund av å høre den musikken hun fremfører. Det er litt sånn som gatemusikere opptrer. Det finnes mange svært dyktige gatemusikere, og de tjener til livets opphold ved at tilfeldige forbipasserende kaster en slant i kassen til dem. Etter en stund må de dra et annet sted, da etterspørselen etter deres musikk daler.

De kan tjene en del på det, men inntekten er antakelig ikke stabil nok til at det går an å leve av det. Sannsynligheten for at dette er noe de velger å holde på med i mange år er også lav.

Hvis vi overfører dette til den alternative bransjen, så er vi plutselig på en plass jeg håper vi aldri kommer tilbake til. Den omreisende sigøyner-kvinnen på tivoli, hun i campingvognen, vet du, som gjerne ser i hånden din, forteller deg din framtid, og må være særdeles takknemlig for hver eneste krone du måtte mene hun kunne få som gave fra deg. Eller vi er tilbake på torget, der du kan kjøpe en mirakelkur fra en like så omreisende vogn. Kuren skal virke mot alt, sies det, og om du synes det er verdt det, så kan du betale noen slanter til selgeren.

Tilbudsgruppen
Motsetningen til "gratis-gruppen" er "tilbuds-gruppen". Dette er gjerne teletorgtilbydere som lager forskjellige tilbud, der du kan bli kjent med tilbudet før du liksom begynner å betale full pris. I utgangspunktet er det kanskje ikke noe galt med dette, men - fordi det finnes et stort men i dette. Det du kan oppleve, er at de tyve minuttene du i utgangspunktet har fått i tilbudet ikke er tid nok, for plutselig var det så mye den klarsynte så, at du bare må ringe tilbake for å høre mer. Kanskje blir du "tilfeldig" brutt midt i en setning, til og med. Tanken med å gi slike tilbud er selvsagt ikke for at du skal spare penger. Det er for at du skal bli fristet til å ringe igjen, slik at de dermed har tjent mer penger på deg tilsammen enn det du i utgangspunktet hadde tenkt å bruke på akkurat denne klarsynte. Og kanskje ber den klarsynte deg om å ringe tilbake for å fortelle hvordan det har gått? Joda, det finnes denne type kynisme i denne bransjen også.

Det er stuerent å tjene penger
Vi lever i et samfunn der det koster penger å leve. Det samfunnet vi lever i krever også at vi har orden i våre regnskap. Det skal kunne dokumenteres hvor du har fått inntekten til å betale lånene dine med. Om du ikke har inntekt, men likevel lever godt, så blir du etterforsket av skattemyndigheter. Du skal føre regnskap, og du skal skatte av dine inntekter. For å få til dette må man først av alt få all jobb inn i ordna former. Det får man ikke ved å leve i campingvogn på et omreisende tivoli. Eller ved å stå på torget og tilby sine tjenester til høystbydende. 

Det å være klarsynt eller å ha evner til healing er, som jeg har nevnt ovenfor, også en evne på lik linje med andre evner. Om man velger å utvikle den videre, eller ta utdanning med denne evnen i bunn, så er det som oftest også med tanke på at man ønsker å jobbe med dette. Ikke bare for å tjene penger, men fordi man faktisk trives med denne type jobb, og det er noe man behersker, man kan dette fordi man har fått grunnlaget på lik linje med andre evner. Og skal man jobbe med det er det også helt på sin plass å ta betalt for slike tjenester. Så klart skal man det, og den beste måten å gjøre det på er å sørge for at priser for dine tjenester - eller din lønn i denne bransjen - er helt innenfor normalen i din bransje. Hvorfor skal en klarsynt ha dårlig samvittighet over å tjene penger på sine evner, når en musiker ikke har det?

Som kunde skal du vite hva du får, og hva det koster. Om du går til en frisør, og spør hva timen der koster, og svaret du får er "Nei, den koster ingenting, men hvis du vil gi en gave så er det greit", hva tenker du om den frisøren da? Og hvorfor skal det være annerledes når det gjelder klarsynte? Begge benytter sine evner, sine "gaver" om du vil, begge benytter sin kompetanse, og begge gjør en jobb for deg. Det stilles forøvrig samme krav til regnskap, skatter og avgifter for begge yrkesgruppene også.

I lys og kjærlighet ❤️

9. des, 2019

Er det virkelig sånn at du får det du sender ut hvis du bare vet hvordan du skal sende det ut? Betyr ikke det i så fall at når du ikke får det du ønsker deg, så er det din egen feil?

Styrer du virkelig alt selv?
Jeg vet at mange innenfor alternativbransjen dypt og inderlig har tillit til Loven om tiltrekning, eller Law of Attraction. Selv er jeg ikke helt overbevist om at den virker, men det er sikkert fordi jeg ikke vet helt hvordan jeg skal ønske meg det jeg ønsker meg. Eller kanskje handler det om at det jeg ønsker meg mest av alt er ikke materielle ting, eller at jeg har en karma som gjør det vanskelig for universet å oppfylle mine ønsker - fordi de går på tvers av min livsoppgave denne gang?

Hva med vår karma?
Jeg har for lengst forkastet Loven om tiltrekning som begrep. Det har jeg gjort fordi det kolliderer så voldsomt med den troen jeg har på at vi har vårt eget livslære vi skal gjennom dette livet. En lærdom som blant annet også innbefatter de vanskelige tingene vi skal gjennom, hva nå enn det måtte framstå som lærekurven i ditt liv; arbeidsledighet, fattigdom, ensomhet. Det vil snu seg den dagen du har lært det du skal lære, ikke den dagen du lærer å ønske - eller ville - noe annet.

Derfor gir loven egentlig ingen mening for meg, men jeg hører fortsatt på de som snakker om at loven fungerer.

Lovens premisser
Det jeg har lært om loven, er:

- Du skal ikke bruke ordet "ikke". Det vil si at hvis du ønsker at du ikke skal være arbeidsledig, så må du ønske deg at du er i jobb. Universet forstår visstnok ikke ordet "ikke", og tar derfor ønsket "jeg vil ikke være arbeidsledig" som at "jeg vil ??? være arbeidsledig". Du må derfor snu på det å si at "jeg har en jobb". Da kan det hende universet leverer en jobb til deg - men det er ikke sikkert at du vil ha den jobben de leverer deg. Om du ønsker deg en jobb du faktisk vil ha, må du si at "du har en jobb som passer til deg, til ditt fagområde, til ditt interessefelt".

- Så må du også huske på å ikke "ville". Det er veldig lett å si at "jeg vil ha en jobb", men da er det visst sånn at du manifesterer det å ville ha, ikke det å ha. Derfor er det viktig å tenke som om man allerede har det man vil ha, ikke det at man "vil ha". Det er lett å tenke "jeg vil ha en jobb" i stedet for "jeg vil ikke være arbeidsledig" - men da manifesterer du at du "vil ha" og ikke at "du har", og da vil det forbli sånn at du "vil ha" - men aldri at "du har".

- Du skal være bestemt. Det vil si at du må forlange, og ikke egentlig be om. Det handler visstnok om frekvensen du bruker når du legger inn følelser bak ønsket ditt. Du må virkelig mene det, nærmest kreve det, sies det. En bønn holder altså ikke, du må "stå på krava" som i enhver annen forhandlingsposisjon.

Og det er her jeg får problemer med å henge med videre, hvordan kan man kreve noe som egentlig er noe som universet skal legge tilrette for at du skal få? Hvordan stemmer dette med skjebne, og at ting skal løse seg når tiden er moden, når du har lært det du skal lære av denne situasjonen? Hvordan kan jeg ha en sterk og befalende stemme i hodet mitt om at "jeg HAR en jobb, som passer til meg, til min kompetanse, til mitt interessefelt", når jeg har vært så lenge ute av markedet at jeg er overbevist om at samfunnet ikke har bruk for min arbeidskraft lengre? 

Motsetninger mellom loven og det praktiske liv
Nå kan det hende at akkurat denne tanken min kommer fra min praktiske lære i min jobb, der jeg ofte er i kontakt med folk som er dypt fortvilet over at de ikke har fått til det de ønsket seg, jobben lar vente på seg, økonomien er ødelagt, ensomheten sitter dypt i sjela, kjærligheten/forholdet uteblir, osv. Det er da jeg ikke kan sitte her å si at "vet du, dette har du faktisk ønsket deg selv, det er loven om tiltrekning som har sørget for din elendighet, fordi du har gjort det hele feil". For - slik jeg ser det - er det akkurat det loven om tiltrekning sier til mennesker som opplever et totalt sammenbrudd av fundamentet sitt. Og det stemmer faktisk ikke, ingen har sørget for å oppnå en bunnløs fortvilelse på grunn av at de har ønsket noe feil. Universet elsker deg, sjela di, og vil sørge for at du får alt du trenger for å lære det du skal lære i dette livet. Verken mer eller mindre enn akkurat det. Og det er så absolutt ikke din egen feil! 

"Shit happens" er så absolutt en mulighet
Det er mennesker som til tross for sin sterke optimisme, og livsgladhet, som likevel får ødelagt fundamentet i livet. Som mister sitt økonomiske grunnlag, som mister sitt hjem, som mister sin familie. Og vet du hva, det har overhodet ikke noe med loven om tiltrekning og gjøre. Dette er i kategorien "shit happens". Fordi; vi mennesker har vår livslære å ta med oss, vår karma - som vi nødvendigvis ikke har fra dette livet. Vi kan ikke "ønske" oss bort fra det. Så enkelt er det, og derfor er jeg langt fra sikker på at det finnes noe som heter "loven om tiltrkening", eller om det i bunn og grunn egentlig bare handler om at noen har en enklere eller vanskeligere karma enn andre. Dette handler om hvilken oppgave du skal lære dette livet, hvilken livserfaring du skal ha som pensum dette "skoleåret". Jeg er faktisk heller ikke sikker på at alt som skjer er detaljstyrt - det kan du lese om i ett av mine tidligere blogginnlegg.

En forretningsidé
Loven om tiltrekning er, slik jeg ser det, en ganske stor forretningsidé. På denne siden blir det faktisk veldig tydelig. Her kan du til og med ta en quiz om hva som hindrer deg i å oppnå ønsket ditt. Problemet er bare at du må oppgi e-postadressen din for å få resultatet. Hvorfor det er et "problem"? Fordi den helt garantert blir brukt til spamming i ettertid, slik at de som står bak denne siden kan tjene penger på deg. Se på spørsmålene du må besvare før du oppgir e-postadressen din. De er ganske avslørende for hva som er ditt sårbare punkt, og hvor det derfor kan være greit å sette inn markedsføringstiltak mot deg på.

Prøv å google "Law of Attraction" - jeg kan garantere deg at du får opp et utall av sider som utelukkende ønsker å få deg til å bruke penger på ett eller annet, eller på en eller annen måte. Pengemakten og -syken er dessverre ganske så hard rundt i verden - en god regel er at "hvis noe virker som om det er for godt til å være sant, så er det antakelig for godt til å være sant".

Den menneskelige psyke
Loven om tiltrekning forteller også alle oss som ikke er rike, til tross for at vi har forsøkt å manifestere dette, at vi gjør det feil. Det er vår egen skyld. Fattigdom - eller fravær av penger - er noe vi har ønsket over oss selv, fordi vi tenker "åh, jeg skulle gjerne hatt det, men jeg har ikke råd". Sykdom - eller sviktende helse - er noe vi har ønsket over oss selv, fordi vi tenker at "åh, jeg skulle ønske jeg ikke hadde vondt". Ensomhet - eller savn av kjærlighet - er noe vi har ønsket over oss selv, fordi vi tenker "åh, jeg skulle ønske jeg ikke var alene". Ikke ulikt det vi selv kritiserer en del ytterligående healere å hevde. 

Jeg tenker at dette handler mye om at noen har skapt en idé om at vi kan ta - og holde - kontrollen over dette selv. Man må bare lære hvordan man gjør det, slik at mange av oss velger å bruke penger på å forsøke å lære oss, ikke bare å bruke dette, men å bruke det på den riktige måte. Men vet du hva? Rundt 80% av alle de som har tatt i bruk Loven om tiltrekning vil ikke oppleve noen forbedring. Det er ikke fordi de gjør noe feil, men ganske enkelt fordi Loven om tiltrekning ikke fungerer.

Slipp kontrollen
Jo, vi skal være positive. Jo, vi skal være bestemt i forhold til hva vi skal gjøre eller ikke gjøre. Ja, vi skal gjøre det vi tenker vi skal gjøre. Ja, vi skal ha framtidsplaner. Og ja, vi skal tenke muligheter - og ikke at vi står fast et sted. Men dette handler ikke om Loven om tiltreknig, det handler om den menneskelige psyke. Når vi er positive, oppleves livet lettere - vi får mer energi, og vi synes det vi ønsker oss kommer lettere til oss - når vi har en plan gjør det godt å se at vi når delmål i denne planen. Når vi er nede kjennes det meste tungt og vanskelig, og vi klarer ikke å se at vi får det vi trenger, eller får til det vi har tenkt at vi ønsker oss - vi ser ikke hva vi faktisk har, men heller det vi ikke har. Vi blir sårbare, og vi søker hjelp til å oppnå det vi ønsker oss.

Men så er det jo også sånn at det vi så absolutt ønsker oss ikke nødvendigvis er det vi trenger for å oppnå vår livslære denne gangen. Og akkurat det er det vi først og fremst trenger hjelp til å innse. For, når vi innser det, så blir ting lettere å være i. Når vi ser at vi ikke kan kontrollere alt. At det ikke er vi som har kontrollen, at vi må slippe taket for at universet skal få utfolde sin guddommelighet etter sin plan, og ikke etter den måten vi mener det bør gjøres på. Det er da vi virkelig har forstått hvordan vi skal tiltrekke oss det vi trenger for å lære det vi skal lære.

For til syvende og sist er det nettopp det livet handler om; vi skal lære, og det skal skje på den måten universet sender det til oss. Alle oppgaver sendes deg i kjærlighet, uansett hvor vanskelig det framstår i livet ditt her og nå.

I lys og kjærlighet - husk at hele universet elsker deg, akkurat slik du er <3

29. nov, 2019

I dag tenker jeg på dette med å bruke hjelpemidler eller ikke når man gjør en reading, eller spår noen. Hvorfor skal man bruke hjelpemidler som f.eks. kort eller pendel hvis man virkelig er klarsynt?

Hjelpemidler gir inngangen
For det første; jeg styrer alltid unna spådamer eller spirituelle veiledere som sier at de ikke bruker noen hjelpemidler, kun sitt klarsyn. Hvorfor? Jo, fordi bruk av hjelpemidler nesten alltid gir et langt bredere, dypere og flerspektret side av den saken du ønsker man skal se på. Klarsyn er et viktig verktøy i denne jobben, men om noen påstår at man klarer å sense seg inn på en annen person via telefon på 2 minutter, så er det kun en brøkdel av hele situasjonen du får.

Det kan hende noen faktisk har et klarsyn som fungerer sånn, men de aller fleste trenger litt tid - eller et hjelpemiddel - for å få din energi så tydelig opp at man kan gå inn på din person og det som ligger rundt deg. Kort, eller andre hjelpemidler, er ofte inngangen til en klarsynt reading - fordi kortene gir sin historie, mens klarsynet gir følelser, inntrykk og bilder. Til sammen gir dette en langt mer detaljrik historie enn det som kort eller klarsyn kan gi alene.

Hjelpmidler underbygger historien
For meg gir hjelpemidler også en form for garanti på at man faktisk ser situasjonen, og ikke bare forteller en historie. Når en klarsynt starter med å legge kort, så vet du også at saken din blir belyst ut fra den spirituelle verdenen, og ikke "bare" fra et annet menneskes synsfelt.

Det er ikke til å komme fra at også vi som jobber i denne bransjen kan være forutinntatt. Vi har alle våre oppfatninger av hvordan samfunnet fungerer - eller burde fungere. Vi har våre tanker om hva som er fornuftig, hva som er lurt, hva som er bare tull, og så videre. Det snedige er at det har ikke hjelpemidlene! Det er kun det mennesket som tolker inntrykk som har dem. Det er mennesker som sitter med tanker om hva man mener "sømmer seg". Derfor gir det en ekstra trygghet når man vet at historien man får er fundamentert i kort eller andre hjelpemidler, og ikke ensidig kommer fra et annet menneskes sinn.

Klarsynet slår ikke alltid inn
Klarsyn arter seg forskjellig fra person til person, men de aller fleste må ha en inngang til den man spår, eller til den situasjonen man ser på. Det er denne inngangen som kommer via hjelpemidlet, det som starter klarsynet, for å si det på den måten. For meg er dette også en viktig brikke for å stenge av for all informasjon som jeg ellers trekker til meg i en slik jobb. Når man jobber med klarsyn, tar man hele tiden inn energien fra andre mennesker og situasjoner, og da sier det seg selv at man også har behov for å stenge av - å være alene i sitt eget hode, som jeg pleier å si.

Noen ganger er det også sånn at man ikke tar inn vedkommende i sitt klarsyn. Det kan være mange årsaker bak det, men når det skjer, må man først sjekke om hjelpemidlene tar inn det man skal se på. Noen ganger kan det være nok til å belyse en sak og gjennomføre en reading. Og holder ikke verken hjelpemidler eller klarsyn, så må man for all del heller avslutte readingen, enn å dikte opp en historie som liksom kommer fra sitt klarsyn, men som egentlig bare er fri fantasi. Den siste varianten er direkte stygg ovenfor den som tar kontakt, men dessverre er den - etter min erfaring - flittig i bruk blant de som sier de kun bruker klarsyn-

Hjelpemidler inngir seriøsitet
Derfor mener jeg at hjelpemidler nesten alltid gir en større seriøsitet i dette yrket enn å "kun bruke klarsyn". Dette er uavhengig av hvilket hjelpemiddel du bruker; forskjellige typer kort, pendel, automatskrift, bønner, runer, eller andre. Bruk av hjelpemidler betyr også at den klarsynte er klar over at man har sine svakheter, og har skaffet seg nødvendig verktøy for å kunne gi den best mulige readingen for klientene sine.

Men det er selvfølgelig en forutsetning at man faktisk kan bruke dem, at man forstår hva de viser, sånn at man kan tolke dem til den man spår eller har en reading på. Det er her yrkesstoltheten vår kommer inn. Vi har lært dette, som en støtte til klarsynet vårt. Vi har brukt tid og energi på å lære å bruke hjelpemidlene som en støtte til klarsynet. Jeg vil ikke bruke noen som ikke har lært å bruke hjelpemidler.

18. nov, 2019

Vi mennesker er skapt med en lengsel etter å ha det bra. Og det er bra, for det er sånn det skal være. Livet er til for å ha det godt, var det en gang en som sa til meg, og det har han veldig rett i. Universet elsker oss når vi klarer å gjøre livet godt for oss selv, like mye som når vi står i vanskelige situasjoner, eller har det veldig vanskelig. Universet elsker oss. Punktum. Kort og godt. Uansett.

Noen ganger kan livet føles vanskelig, og til og med nesten utålelig. Når vi opplever tunge ting, vi mister noen vi er veldig glade i, vi opplever urettferdighet, vi havner i ulykker. I det hele tatt, noe skjer med oss, noe som er alt annet enn godt. Det er da det er lett å miste troen på at det finnes en høyere eksistens, en som styrer oss. Hvorfor skulle dem i så fall sende oss gjennom dette som vi opplever som så veldig vanskelig, så vondt, så traumatisk, så lemlestende. Noen velger å avslutte sitt opphold på jorden fordi det hele blir altfor vanskelig. Hvorfor blir det sånn? Vil ikke universet se oss lykkelig? Hvorfor sørger de ikke for at vi får den hjelpen vi trenger, får den oppfølgingen vi så desperat har behov for, eller den trøsten vi lengter etter?

Min tro har jeg ennå ikke funnet i noe trossamfunn. Min tro er på naturen som skaperkraft. Jeg tror våre sjeler kommer tilbake til jorden gjennom forskjellige mennesker og skjebner, akkurat så mange ganger vi har behov for. Jeg tror at våre sjeler har sitt opphav og sin egentlige tilhørighet i en annen dimensjon, en dimensjon vi reiser tilbake til hver gang vårt oppdrag avsluttes her på jorden. Jeg tenker på hvert besøk på jorden som et skoleår. Vi har noe vi skal lære, vi har noe vi skal gjennom, vi har noen vi skal møte - enten igjen, eller for første gang - for å lære oss å kjenne sjelevennene våre igjen i forskjellige skapelser.

Hver gang, når skoleåret avsluttes, sendes vi på "ferie", der vi får healing for de traumer vi har påført oss, eller som har blitt påført oss. Vi får en slags defriefing, evaluering, eller eksamen, om du vil. Har vi lært oss det vi skulle lære dette skoleåret? Har vi fullført de arbeidskravene vi skulle gjøre dette skoleåret? Med andre ord, har vi oppnådd det læringsmålet som studieplanen sa vi skulle, sånn at vi er klare til å gå videre? Med resultatet fra den evalueringen sendes vi enten tilbake, eller - om vi er fullært - til et annet sted, til en annen dimensjon eller en annen tjeneste. 

Om det da er sånn at vi ikke har nådd læringsmålene for det skoleåret vi hadde, så må vi faktisk ta det på nytt! Vi skal ha den lærdommen med oss, og da må vi lære den, vi kan ikke jukse oss videre. Nettopp derfor må vi også finne en vei gjennom det vanskelige. Om vi forsøker å gå rundt problemene, unngå dem, vel - da får du dessverre ikke den lærdommen, og du må antakelig tilbake til samme skoleår en gang til når den tiden kommer.

Slik er min forenklede tanke rundt det hele, og det er antakelig akkurat derfor jeg aldri har valgt minste motstands vei. Ja, det er fryktelig vanskelig når man står i tunge ting, når man har mistet noen man elsker, når man har mistet alt man har, og regelrett ikke aner hvordan man skal komme videre. Det er ekstremt vanskelig når man mister troen på sin egenverdi, på at noen i det hele tatt kan ønske å være i nærheten av deg. Når absolutt hele verden raser sammen rundt deg, og du egentlig bare vil bort herfra. Men, det er da lærdommen kommer. Det finnes ikke en riktig måte å gjøre ting på, fordi lærdommen kommer. Uansett hvordan du finner en vei videre. Uansett hvor mye hjertet ditt gråter, og hvor hardt sjela di har gått i stykker, så er det når du er akkurat der du skal lære dette skoleårets pensum. Du skal kjenne på dypet i sjela di, og finne en form for en løsning der. Og når du først har kommet deg til bunns, så er også den hjelpen du trenger så langt nærmere enn du tror. Problemet er kanskje at når du først har kommet dit så har du antakelig også gitt opp troa, og da blir det enda lengre å gå før du kommer deg opp igjen. 

Nei, det er ikke alltid lett. Men det er heller ingen som har lovt oss at det skal være lett å være her. Så er det også sånn med vanskeligheter - at uten dem, så ser du heller ikke det som er lett. Du må faktisk oppleve sorg for å kunne kjenne på glede. Du må oppleve tap for å sette pris på det du har. Du må oppleve å desperasjon for å kunne kjenne på ro. Poenget er at uten mørket kan du heller ikke se lyset.

En hverdag med bare latter og glede eksisterer ikke. Vi kan ha perioder med mye latter og glede, og vi kan ha dager preget av sorg, savn og tristhet. Men de fleste dagene er helt ok, helt greie, uten de store verken opp- eller nedturer. Det er da livet går sin gang, du gjør det du skal gjøre i løpet av en dag, du eksisterer. Ingen har sagt at det ikke er akkurat det du skal gjøre de dagene, det er muligens på de dagene at du absorberer den lærdommen du har fått så langt. At erfaringene blir implementert i ditt erfarings- og læringsminne. Det minnet som du så villig deler med universet, sånn at de kan evaluere deg når den tid kommer. 

Da er det kanskje greit at hverdagen tar oss, "dem der oppe" følger med oss uansett, og står klar til å gripe inn hvis vi beveger oss bort fra det pensumet vi skal ha med oss dette året. De puffer oss over i riktig retning, ofte med livsomgripende hendelser som sender oss inn i en virvel av følelser og opplevelser. Det er universets måte å sørge for at vi kommer oss inn i riktig lærebok. Det er alltid lærdom å hente i vonde opplevelser. Det er bare at vi av og til er fryktelig dårlige til å lytte. 

4. nov, 2019

Har du kjent påtrengende følelser i det siste? Irritabilitet, utålmodighet, sløvhet, trøtthet, for eksemepel? Eller er du veldig glemsk for tiden, eller kanskje du bare mister ting ut av hendene dine? Eller annet som du har lagt merke til, og som ikke er slik du vanligvis er?

Jeg kan iallefall si for min egen del at jeg normalt sett er i balanse, men i høst har jeg vært ekstremt irritert. Det meste har irritert meg, og jeg aner ikke hvor mange timer jeg har vært i meditasjon for å la det passere, ikke la det påvirke meg i mitt daglige virke, å holde på min utpregede tålmodighet. Det har holdt, men timesvis med meditasjon har altså vært nødvendig. I tillegg har jeg også begynt å miste ting ut av hendende mine. Jeg løfter opp noe, og så er det som om jeg aldri har holdt det fast. Jeg har faktisk begynt å lure på om jeg har fått Parkinssons, så kraftig har det vært innimellom.

Men antakelig - og forhåpentlig - er det bare alle energiene vi har hatt, og fortsatt har, rundt oss det siste året. Schumanns resonans - eller jordas elektromagnetiske felt (veldig enkelt oversatt) - har økt voldsomt det siste året. Når jordas elektromagnetiske felt øker i frekvens påvirker det også vårt eget energifelt, eller aura. Det kan sammenlignes med at vi mottar oppdateringer fra universet, og det er det vi merker, når vi plutselig kjenner på noe helt annet enn det vi vanligvis kjenner. 

Vi mennesker er lysvesener, vi består av energi. I kjemien har vi alle lært at energi påvirker energi. Så det er ikke så utenkelig at vi kjenner det så godt når moder jord, vår egen stjerne, endrer sin frekvens. Det har faktisk vært gjort forskning på sammenheng mellom blant annet blodtrykk og økt Schumann-Resonans (SR), der resultatet - enkelt sagt - viste at så mange som over 60% av de involverte hadde lavere blodtrykk med høyere SR (forskningen ble gjort i Japan i 2005). Det er selvsagt mange andre faktorer også i en slik forskning, men alt tyder på at SR har stor betydning for vårt indre liv, både biokjemisk og mentalt.

Denne pulsen har i høst hatt noen ekstreme topper, i tillegg til at det har foregått mye på planethimmelen. Nå er ikke jeg så veldig oppttt av atrologi, men i år har vi hatt ekstremt mange planeter som har gått "bakover", og vi har hatt flere sterke fullmåner. At alt dette påvirker oss er egentlig helt naturlig og forklarlig. Alle planetene har også sin energi, og hvordan de står - og beveger seg - i forhold til vår egen planet skaper endringer i energifeltet til jorda, som igjen påvirker vår egen aura - som jo er vårt energifelt. 

Når man da kjenner på følelser som ikke er vanlige for deg, som for eksempel ekstrem irritabilitet, så betyr det egentlig bare at det er noe i deg som du må møte for å komme deg videre. Med så mange planer i retrograd, er det høyst sannsynlig noe i din historie som kommer innom og hilser på deg igjen. Det beste du kan gjøre er å kjenne på følelsen, aksepter den og  kjenn etter hvor den egentlig kommer fra. Det kan du for eksempel gjøre i en meditasjon. Det kan hende du må jobbe lenge for å finne årsaken, men når du treffer på den har du en strålende mulighet til å forløse det som ligger bak, løse opp i årsaken sånn at du kan bli kvitt gammel bagasje som kanskje holder deg igjen.

Her kan du lese mer om Schumann resonansen om du ønsker det.

Her kan du følge med på dagens Schumann resonans om du ønsker det.

Her kan du se hvordan stjernehimmelen ser ut i dag om du ønsker det.

Her kan du lese mer om planeter i retrograd og hvordan de kan påvirke oss, om du ønsker det.